ยินดีต้อนรับสู้เว็บบล็อกครูน้อง ผู้เข้าชมบล็อกสามารถติดตามสาระน่ารู้ต่างๆได้มากมาย

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

greeting and introductions

justin bieber baby

History and Meaning of Red Roses

Primary Significance: Love and Romance
The Red Rose not only carries more meaning than many other color roses, it is also one of the most universal of all symbols. The long, storied history of the red rose has lent it a wealth of significance. Red roses have been represented in countless works of art, from classical paintings and poetry to modern day music and media. They have appeared throughout history and across many cultures as political and religious symbols. The mystique of the red rose has been a source of immeasurable inspiration for many throughout the ages. However, it is as the symbol for love that the red rose is most commonly recognized.
Red roses, as we think of them today, are the traditional symbol for love and romance. The modern red rose we are now familiar with was introduced to Europe from China in the 1800's. However, the meanings associated with them can be traced back many centuries, even to some of the earliest societies. The color red itself evolved from an early primal symbol for life into a metaphor for deep emotion. In Greek and Roman mythology the red rose was closely tied to the goddess of love. Many early cultures used red roses to decorate marriage ceremonies and they were often a part of traditional wedding attire. Through this practice, the red rose became known as a symbol for love and fidelity. As the tradition of exchanging roses and other flowers as gifts of affection came into prevalence, the red rose naturally became the flower of choice for sending the strongest message of love. This is a tradition that has endured to the present day.
Red roses continue to be the most popular way to say "I love you" to someone special. The rich heritage of the red rose has culminated in its modern day image as the lover's rose. They are the definitive symbol for romantic sentiments, representing true love, stronger than thorns. Red roses are a meaningful gift, perfect for expressing feelings for a loved one on Valentine's Day, an anniversary or simply "just because." For the budding relationship, a red rose bouquet can also signal the beginning of romantic intentions. They can send a message of commitment and an invitation to take the next step. Even the simplicity of a single red rose can elicit a powerful response. Whatever the occasion, red roses have an allure that is hard to resist!

14 ข้อของที่สุดในชีวิต

1. ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ตัวเราเอง
2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอวดดี
3. การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกลวง
4. สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา

5. ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง
 6. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกตัวเอง
7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง

8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ
9. ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความสิ้นหวัง

10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์
11. หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ หนี้บุญคุณ

12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา

13. ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล

14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้ทาน


วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

...เมื่อเวลาและการเดินทางทำให้เรามาเจอกัน ...  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยเว็บบล็อกในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554     คณะมนุษยศาสตร์   ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ประวัติส่วนตัว   อาภาพรรณ์  โฆสิตาภา
                         ครูผู้ช่วย  รร.ท้ายหาด
                         ที่อยู่  1/1  ม.1 ต.ท่านัด   อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

My friend trip